Geslaagde operatie maar de kosten zijn voor eigen rekening

oktober 2020

Een verzekerde heeft voor zijn hernia een rustkuur voorgeschreven gekregen van zes tot acht weken. De verzekerde vindt dit te lang duren en laat zich met succes opereren in een Nederlandse kliniek op basis van een methode die niet voldoet aan de stand van de wetenschap en de praktijk zoals in Nederland erkend. De zorgverzekeraar vergoedt de kosten van de geslaagde operatie ad € 8.325 niet. De verzekerde moet alle kosten zelf betalen. Mogelijk kan de werkgever of de verzuimverzekeraar nog een deel van de zorgkosten voldoen want er zijn wel verzuimdagen bespaard door de verzekerde. Dit artikel is verder te lezen op de site FinSourceOne.


Restitutiezorgverzekering belooft veel maar in de praktijk valt het vaak tegen

april 2020

Een verzekerde met een restitutiezorgverzekering wordt zwaar teleurgesteld door zijn zorgverzekeraar als hij een rolstoel huurt bij een niet gecontracteerde zorgaanbieder. De verzekerde moet een schriftelijke aanvraag indienen bij zijn zorgverzekeraar om de rolstoel geleverd te krijgen. De beoordeling van zijn aanvraag kan maar liefst 10 dagen duren. Ook krijgt de verzekerde maar een klein deel van de huurkosten vergoed terwijl hij rekende op een vergoeding van 100%. Dit alles omdat de zorgaanbieder niet gecontracteerd was. Had de verzekerde een naturazorgverzekering gehad en de rolstoel gehuurd bij een gecontracteerde zorgaanbieder dan had hij de rolstoel direct meegekregen en waren zijn huurkosten volledig vergoed. Dit artikel is verder te lezen op de site FinSourceOne.


Geen vergoeding voor behandeling ondanks dat verzekerde er baat bij had

februari 2020

Een vrouw, die inmiddels is overleden, heeft volgens haar echtgenoot baat gehad bij de TACE-behandeling in Duitsland. De verzekerde was op enig moment zelfs kankervrij en heeft langer geleefd dan verwacht. Toch hoeft de zorgverzekeraar de echtgenoot niet alsnog te compenseren voor de zelfbetaalde kosten van de TACE-behandeling. Ondanks dat de TACE-behandeling wel tot het verzekerde pakket behoort van de basisverzekering. De TACE-behandeling had weliswaar baat maar was gezien de stand van de wetenschap niet passend bij het ziektebeeld van de verzekerde. Dit artikel is verder te lezen op de site FinSourceOne.


Schade door fout apotheker

januari 2020

Een verzekerde moet van zijn zorgverzekeraar verplicht wisselen naar een ander geneesmiddel. Hierdoor wordt de verzekerde ziek, wat er in resulteert dat hij een aantal maanden niet kan werken. De verzekerde claimt een schadevergoeding hiervoor bij zijn zorgverzekeraar, maar krijgt deze niet. Dit artikel is verder te lezen op de site FinSourceOne.


Vergoeding voor vervangende mantelzorg

november 2019

De echtgenoot van een verzekerde heeft de zorgtaken op zich genomen. Deze echtgenoot is zelfstandige zonder personeel (zzp’er) en heeft door deze zorgtaken zijn eigen werk moeten staken. Hierdoor heeft hij inkomensverlies geleden. Dit artikel is verder te lezen op de site FinSourceOne.


Een lagere vergoeding dan 75% van de zorgkosten is niet altijd een hinderpaal

oktober 2019

De zorgverzekeraar vergoedt slechts 48% van de zorgkosten. Dat is veel minder dan de breed gedragen praktijknorm van 75-80%. Toch is er geen sprake van een hinderpaal als het gaat om vrije artsenkeuze. Dit artikel is verder te lezen op de site FinSourceOne.


Inkomensverlies door fout zorgverzekeraar

september 2019

De Geschillencommissie Zorgverzekeringen heeft in een geschil tussen een verzekerde en een zorgverzekeraar geoordeeld dat de verzekerde niet tijdig is bemiddeld naar GGZ-zorg. Het niet tijdig bemiddelen van de verzekerde is als tekortkoming toegerekend aan de zorgverzekeraar. De verzekerde heeft inkomensderving geclaimd op grond van deze tekortkoming. Dit artikel is verder te lezen op de site FinSourceOne.


Discriminatie door ziektekostenverzekeraar

augustus 2019

Het College voor de Rechten van de Mens (CRM) heeft in een casus beoordeeld dat een ziektekostenverzekeraar in de voorwaarden van de aanvullende ziektekostenverzekering een bij wet verboden direct onderscheid maakt op basis van geslacht. In twee vergelijkbare cases oordeelde het CRM juist anders. Dit artikel is verder te lezen op de site FinSourceOne.


Abonnementstarief WMO per 1 januari 2020

juli 2019

Op 22 mei 2019 is de Wet abonnementstarief Wmo gepubliceerd. Deze wet regelt de (volledige) invoering van een abonnements­tarief voor cliënten die gebruik maken van maat­schap­pelijke onder­steuning op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015).Gemeenten moeten hierdoor nieuwe beleidskeuzes maken. Ook zijn er gevolgen voor het CAK. Dit artikel is verder te lezen op de site FinSourceOne.


Voorgenomen wijziging in markttoezicht gezondheidszorg

3 juni 2019

In een recent interview met Karina Raaijmakers, directeur toezicht en handhaving bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in “De Actuaris” van april 2019 maakt zij een verwijzing naar wetsvoorstel 34445 aangaande toezicht bij fusies van zorgaanbieders. Maar hoe is dat nu geregeld…lees meer


Terugbetaling PGB

mei 2019

Een verzekerde die een indicatie heeft voor verpleging en verzorging thuis (wijkverpleegkundige zorg) op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) kan hiervoor een aanvraag doen voor een persoonsgebonden budget (pgb) bij de zorgverzekeraar. De verzekerde kan hiermee dan zelf de zorg inkopen. De zorgverzekeraar stelt hier wel voorwaarden aan. Wanneer de verzekerde niet voldoet aan deze voorwaarden kan het pgb worden met terugwerkende kracht budget worden teruggevorderd. Dit artikel is verder lezen op de site FinSourceOne.


Beëindig nooit zomaar je aanvullende zorgverzekering!

28 december 2018

Blijf zelf ook altijd nadenken als de adviseur van je zorgverzekeraar adviseert om je aanvullende zorgverzekering te beëindigen omdat je in 2018 geen kosten hebt gemaakt die op grond van deze aanvullende zorgverzekering worden vergoed.

Het overkwam gisteren… …lees meer


De zorgvergelijkers vergeleken

5 december 2018

Vergelijkingssites Zorgkiezer, Independer en Consumentenbond bieden ruime informatie over prijs en kwaliteit van zorgverzekeringen. Ik heb alle drie vergeleken om eens te zien of er een beetje eenduidigheid in zit en of ze me van gemak dienen. Ik heb me hierbij… …lees meer


Telefonische toezegging van je zorgverzekeraar of toch maar liever een bevestiging per e-mail?

6 november 2018

Op 12 oktober publiceerde de Geschillencommissie van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) een uitspraak over een neuscorrectie die is uitgevoerd in België (Zaaknummer: 201702171).

Uit de uitspraak van de Geschillencommissie blijkt dat het raadzaam is om altijd zelf als klant notities te maken… …lees meer


Zijn consumenten terecht bang om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar?

19 juli 2018

Volgens mij is het antwoord op deze vraag “ja”. Uit het vorige week gepubliceerde onderzoek  “Beter kiezen op de polismarkt” van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) blijkt dat 72% van de consumenten voor 2018 een basisverzekering had waarvoor een goedkoper alternatief bestond. Gemiddeld gaat het om een… …lees meer


Collectiviteitskorting op je zorgverzekeringspremie. Praat eens met je partner!

26 juni 2018

Alleen op hele saaie verjaardagen wordt er gesproken over “de zorgverzekeraar”. En dan in het bijzonder vaak negatief. “Te duur”, “het stelsel klopt niet”, etc. Toch kan zo’n gesprekje op een verjaardag of gewoon aan de keukentafel je geld opleveren. Verder blijkt dat een zorgverzekeraar zich ook makkelijk kan onderscheiden en voor een positieve reactie… …lees meer


Hoe voorkom je dat je twee keer eigen risico betaalt voor dezelfde behandeling in het ziekenhuis?

11 juni 2018

Ja, het komt helaas vaker voor dan je lief is dat mensen twee keer eigen risico betalen voor dezelfde behandeling in het ziekenhuis. Zonde van het geld. Maar wie moet de verzekerde eigenlijk informeren over het eigen risico? De zorgverzekeraar of het ziekenhuis? Op 25 mei publiceerde de Geschillencommissie Zorgverzekeringen van de Stichting Klachten en… …lees meer


Adviseer jij over zorgverzekeringen?

31 mei 2018

Adviseer jij nog weleens? Ja, die vraag krijg ik regelmatig. Zeker aan het einde van het jaar. Adviseren doe ik in de vorm van over de schouder mee kijken met bekenden. Ik ben selectief in zowel de persoon als de informatie. Er is namelijk een groot verschil in de vraag en de mogelijke consequenties. Vragen… …lees meer


Basisverzekeringen zijn toch allemaal hetzelfde? Auw dat doet zeer aan mijn oren!

18 mei 2018

Het is mei. Mooi weer, de zomer komt er aan. Het overstapseizoen voor zorgverzekeringen is nog ver weg. Maar toch, er is zoveel te schrijven over de zorgverzekering. Ik kan het gewoon niet laten. Helemaal niet toen ik onlangs iemand hoorde zeggen dat alle basisverzekeringen hetzelfde zijn. Auw, dat deed zeer aan mijn oren. Op… …lees meer


Zorgplicht bij zorgverzekeringen. Hoe zit dat?

24 april 2018

De overstapperiode voor zorgverzekeringen in het najaar is alweer ruim drie maanden voorbij. De nieuwe overstapperiode start pas over een half jaar. Je zou zeggen dat we in een beetje “lauwe periode” zitten als het om zorgverzekeringen gaat. Toch zijn er genoeg interessante publicaties. In dit artikel combineren we twee verschillende publicaties met elkaar over… …lees meer


De huisarts zegt het dus…zelf goed op blijven letten!

16 april 2018

Afgelopen weekend was het weer raak. Het was mooi weer en in de tuin werd een verjaardag gevierd. Pieter (70 jaar) die ik lang niet had gezien begon toen ik hem vroeg “hoe gaat het?” over zijn handoperatie. Na jaren van uitstel van deze operatie moet het over twee weken gebeuren. De huisarts heeft hem… …lees meer