De huisarts zegt het dus…zelf goed op blijven letten!

16 april 2018

Afgelopen weekend was het weer raak. Het was mooi weer en in de tuin werd een verjaardag gevierd. Pieter (70 jaar) die ik lang niet had gezien begon toen ik hem vroeg “hoe gaat het?” over zijn handoperatie. Na jaren van uitstel van deze operatie moet het over twee weken gebeuren. De huisarts heeft hem doorverwezen. Spannend en waarschijnlijk ook pijnlijk voor Pieter.

Doorverwezen door de huisarts

De operatie van zijn hand gaat plaatsvinden in een kliniek in Amsterdam. Toen ik Pieter vroeg “hoe kom je zo bij deze kliniek want je woont niet in Amsterdam?” was zijn antwoord dat zijn huisarts hem had doorverwezen naar deze kliniek. De band met zijn huisarts is sterk.

Controle of zorgverlener is gecontracteerd?

Mijn eerste reactie was “goh wat spannend allemaal” maar direct daarna toch wel even de controlevraag gesteld, “heb je gecontroleerd of deze kliniek een contract heeft met jouw zorgverzekeraar?” Het antwoord kan je al raden. Dat had hij niet gedaan want de huisarts had hem doorverwezen. Dus dan is het goed.

De huisarts heeft niet de plicht om de verzekerde te informeren

De huisarts verwijst door en de verzekerde controleert niet of de zorgverlener gecontracteerd is. Zo gaat het vaak. De huisarts heeft niet de plicht om Pieter er op te wijzen of een zorgverlener wel of niet gecontracteerd is. Deze verantwoordelijkheid ligt bij Pieter zelf.

Website zorgverzekeraar

We controleerden samen op de website van de zorgverzekeraar of de betreffende kliniek waar Pieter onder het mes gaat een contract heeft met zijn zorgverzekeraar. Gelukkig is dat het geval.

Cocktail van feiten

De situatie van Pieter op een rij:

1. Pieter heeft een natura zorgverzekering;

2. Er is sprake van niet-spoedeisende zorg;

3. De computervaardigheden van Pieter zijn als volgt. Hij heeft een IPad en leest daar de krant op en zijn e-mails. Maar om op de website van de zorgverzekeraar de gecontracteerde zorgverleners te vinden, vindt hij lastig;

4. Pieter vertrouwt zijn huisarts voor 100%.

Deze cocktail van feiten maakt dat Pieter iedere keer wanneer hij niet-spoedeisende zorg nodig heeft een risico loopt. Bij Pieter is het niet van “niet willen”. Hij vertrouwt zijn huisarts gewoon heel erg.

Per ongeluk goed

Gaat dit goed? Eigenlijk niet. Het is als een bijna botsing met de auto. We zeggen dan vaak “dat liep goed af” maar eigenlijk wil je helemaal niet in zo’n situatie komen. Dat geldt voor Pieter ook. Gelukkig blijven de kosten van zijn handoperatie beperkt tot het eigen risico want hij gaat nu naar een gecontracteerde zorgverlener. Maar dat gaat dus per ongeluk goed.

Overschatten we de klant?

Overschatten we Pieter? Ik denk het wel. Een verzekering bewijst zich op het moment dat er schade is. In dit geval de handoperatie. Wanneer je eerder geen operatie heb meegemaakt is het bewustzijn voor de controle of de zorgverlener gecontracteerd is of niet laag. Zeker als de huisarts zegt dat het goed is. Ook de computervaardigheid is een punt. Het hebben van een IPad wil nog niet zeggen dat iemand vaardig genoeg is om de gecontracteerde zorgverleners op te zoeken op een website.

Oproep aan adviseurs

Dus hierbij de oproep aan alle adviseurs. Blijf herhalen richting klanten dat wanneer zij zorg nodig hebben ze altijd vooraf controleren of de zorgverlener gecontracteerd is en dat jij ze daarbij kan helpen. De Pieters van deze wereld verdienen dat gewoon. Een operatie is al spannend en pijnlijk genoeg en om daarna ook nog met een financiële domper geconfronteerd te worden is helemaal niet leuk en nodig.

John Beier

Betrokken trainer en schrijver over zorgverzekeringen