Zijn consumenten terecht bang om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar?

19 juli 2018

Volgens mij is het antwoord op deze vraag “ja”.

Uit het vorige week gepubliceerde onderzoek  “Beter kiezen op de polismarkt1” van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) blijkt dat 72% van de consumenten voor 2018 een basisverzekering had waarvoor een goedkoper alternatief bestond. Gemiddeld gaat het om een besparing van € 93 per jaar. Een enorm hoog percentage en een enorm hoog bedrag vind ik.

Onterecht bang?

Volgens de onderzoekers is een deel van de consumenten onterecht bang om toegang tot dezelfde zorg te verliezen bij een overstap naar een andere zorgverzekering. Want zo redeneren de onderzoekers, de inhoud van de basisverzekering wordt door de Rijksoverheid bepaald en is hetzelfde voor alle basisverzekeringen.

Ik vind dit nogal een uitspraak. De inhoud is dan wel hetzelfde maar de uitvoering per zorgverzekeraar verschilt enorm. Het maakt heel wat uit of je een budget-, natura- of restitutie basisverzekering hebt afgesloten. De voorwaarden hiervan verschillen al aanzienlijk binnen een zorgverzekeraar wanneer de zorgverzekeraar alle drie de varianten aanbiedt maar ook nog eens tussen zorgverzekeraars onderling.

Kwetsbare gezondheid

Laten we eens even kijken wat er kan gebeuren als je overstapt naar een andere zorgverzekeraar en je een kwetsbare gezondheid hebt. Een aantal voorbeelden:

1.      Je gebruikt medicijnen en je nieuwe zorgverzekeraar vergoedt een ander preferent geneesmiddel dan jij nu gebruikt. 33% van de medicijngebruikers ervaart door een medicijnwissel problemen met de gezondheid.

2.      Je hebt een persoonsgebonden budget voor wijkverpleegkundige zorg. De indicatie voor het aantal uren zorg behoud je wanneer je overstapt naar een andere zorgverzekeraar, maar de nieuwe zorgverzekeraar kan andere (lagere) tarieven vergoeden waardoor het budget uiteindelijk lager wordt. Verder speelt hier misschien ook nog wel de vraag of de nieuwe zorgverzekeraar jou als budgethouder accepteert? Gaat de nieuwe zorgverzekeraar nog bezien of je gebruik kan maken van een gecontracteerde zorgverlener in plaats van de door jou zelf geregelde en vertrouwde zorgverleners?

3.      Je hebt een machtiging voor een behandeling. De machtiging wordt overgenomen door de nieuwe zorgverzekeraar, maar is de behandelaar die jij had uitgekozen ook gecontracteerd door je nieuwe zorgverzekeraar?

4.      Je maakt gebruik van een hulpmiddel met een gebruiksduur van 5 jaar. Er is een verzekeraar die de vergoeding die je hiervoor ontvangt, dan ook in 5 jaarlijkse delen over maakt naar je. Dus wanneer je overstapt voor dat de 5 jaar om zijn verlies je een deel van je vergoeding.

5.      Je hebt een aanvullende verzekering met voorwaarden die nagenoeg niet bij een andere zorgverzekeraar te krijgen zijn. Wanneer je overstapt naar een andere zorgverzekeraar voor alleen de basisverzekering dan mag de zorgverzekeraar waar je aanvullende verzekering blijft lopen deze aanvullende verzekering niet beëindigen maar wel een hogere premie in rekening brengen. Ik ken een voorbeeld van een verzekeraar die wanneer je alleen een aanvullende verzekering wil afsluiten de premie van hun basisverzekering er bij optelt. Dan wordt het wel een hele dure aanvullende verzekering.

En zo zijn er vast meer voorbeelden te bedenken waarin mensen kwetsbaar zijn als het om hun gezondheid gaat en ze liever niet overstappen omdat ze niet 100% zekerheid krijgen of voelen van de nieuwe zorgverzekeraar.

Financieel kwetsbaar

Dan hebben we ook nog een grote groep mensen die financieel kwetsbaar zijn. Dit zijn mensen met een betalingsachterstand bij hun zorgverzekeraar en daarnaast de mensen die al in de wanbetalersregeling van het CAK zitten omdat ze meer dan 6 maandpremies achterstand hebben.

Deze mensen kunnen niet overstappen naar een andere goedkopere verzekeraar. Hoe hard juist zij de premiekorting kunnen gebruiken.

Conclusie

De onderzoekers maken in het rapport “Beter kiezen op de polismarkt” veel nuanceringen maar ze vergeten mijns inziens de kwetsbaarheid van mensen als het om hun gezondheid gaat.

Mensen met een kwetsbare gezondheid zijn volgens mij terecht bang om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Want het gaat niet om de voorwaarden van de basisverzekering maar om de uitvoering van de zorgverzekeraar en die verschilt per type basisverzekering en per zorgverzekeraar. Hoe dicht de voorwaarden ook tegen elkaar aan liggen van “nagenoeg vergelijkbare basisverzekeringen”.

Ik verneem graag je reactie op deze conclusie. Ben je het er mee eens of oneens?

John Beier

Betrokken trainer en schrijver over zorgverzekeringen

 

1.       “Beter kiezen op de polismarkt”, rapport van juni 2018 van de NZa en de ACM

2.      “Wisselen van medicijnen”,  onderzoek door 14 patiëntenorganisaties