De zorgvergelijkers vergeleken

Vergelijkingssites Zorgkiezer, Independer en Consumentenbond bieden ruime informatie over prijs en kwaliteit van zorgverzekeringen. Ik heb alle drie vergeleken om eens te zien of er een beetje eenduidigheid in zit en of ze me van gemak dienen. Ik heb me hierbij beperkt tot een vergelijking van de basisverzekering.

Verdienmodel

Alle drie de sites zijn transparant over hun verdienmodel.

Consumentenbond

Met de zorgvergelijker kunnen zowel leden als niet-leden gratis zorgverzekeringen vergelijken en vaak ook direct afsluiten. Hiervoor maakt de Consumentenbond afspraken met zorgverzekeraars.

 1. Korting op de premie en een vergoeding aan de Consumentenbond.
 2. Geen korting, maar wel vergoeding aan de Consumentenbond.

De Consumentenbond ontvangt € 39 per nieuwe premiebetalende verzekerde (ouder dan 18 jaar) als de zorgverzekering via de zorgvergelijker wordt aangevraagd. Er zijn ook zorgverzekeraars met wie de Consumentenbond helemaal geen afspraken heeft. De Consumentenbond ontvangt van deze verzekeraars geen vergoeding. Het aanbod van deze verzekeraars is wel terug te vinden in de zorgvergelijker.

Independer

Koop je bij Independer een zorgverzekering dan ontvangt Independer hiervoor een eenmalige of doorlopende provisie van de verzekeraar.  Gemiddeld ontvangt Independer € 25,00 per jaar, uitgaande van een gemiddelde polisduur van 5 jaar.

Zorgkiezer

Ook Zorgkiezer ontvangt pas een vergoeding als de verzekering ook daadwerkelijk via hun site wordt afgesloten. Gemiddeld ontvangt Zorgkiezer € 18 per jaar per premiebetalende klant (kinderen zijn gratis), uitgaande van een gemiddelde polisduur van 5 jaar.

Wat valt op?

 • Een belangenorganisatie als de Consumentenbond ontvangt gemiddeld per verzekering een hogere vergoeding van zorgverzekeraars dan Independer en Zorgkiezer.
 • In de vergelijking van zorgverzekeringen neemt de Consumentenbond ook de verzekeringen mee van zorgverzekeraars waar ze geen vergoeding van ontvangen. Dit vind ik een sterk punt van de Consumentenbond.

In het aanbod van Independer en Zorgkiezer worden de zorgverzekeringen van Iptiq niet allemaal meegenomen. Iptiq biedt zorgverzekeringen aan onder de labels Besured, National Academic en Promovendum. De Consumentenbond neemt deze verzekeringen wel mee in haar vergelijking. Zorgkiezer neemt in de vergelijking Promovendum wel mee maar Besured en National Academic niet. Independer neemt Besured, National Academic en Promovendum niet mee in haar vergelijking.

Ook de Consumentenbond vergelijkt niet alle zorgverzekeringen die er worden aangeboden. In hun aanbod nemen ze een aantal zorgverzekeraars niet mee omdat die zich richten op specifieke doelgroepen. De volgende verzekeraars worden niet getoond:

 • AZVZ (voor de maritieme sector)
 • IZA (semi-overheid)
 • IZZ (voor zorgmedewerkers)
 • VvAA (voor zorgprofessionals)
 • UMC Zorgverzekering (voor medewerkers Universitaire Medische Centra).

Independer neemt een aantal van deze labels weer wel mee in haar vergelijking. Zorgkiezer weer niet.

 

Vergelijking op prijs-kwaliteit

Alle drie de vergelijkingssites bieden een vergelijking aan van zorgverzekeringen op basis van hebben prijs en kwaliteit.

De Consumentenbond

De Consumentenbond vergelijkt zorgverzekeringen op premie en kwaliteit. Alle zorgverzekeraars krijgen een kwaliteitsoordeel. Dit oordeel is opgebouwd uit 3 onderdelen:

 • De dekking van de polis (weegt mee voor 60%).
 • De service van de zorgverzekeraar (klanttevredenheid, weegt mee voor 30%).
 • Zorginkoop (duidelijkheid over contractering, weegt mee voor 10%).

Independer

Bij Independer wordt de kwaliteit van de polissen vermeld door een ranking op de lijst van 58 zorgverzekeringen.

Independer werkt ook nog met een eigen keurmerk. De uitleg hiervan is als volgt:

Independer vindt dat je blindelings op een verzekering moet kunnen vertrouwen. Het Independer Keurmerk geeft je die zekerheid:

 1. Je kunt naar alle reguliere ziekenhuizen in Nederland (zonder bijbetaling). Wordt een behandeling in een bepaald ziekenhuis niet vergoed dan is dat om kwaliteitsredenen.
 2. Je kunt naar alle specialistische en academische ziekenhuizen.
 3. Keuze uit 70% van alle klinieken en fysiotherapeuten
 4. Jaarchecker
 5. Uitstekende service
 6. Geen medische vragen

Als ik kijk naar de 6 genoemde punten dan voegen punt 4 t/m 6 niet zo heel veel toe. Punt 6 al helemaal niet want voor een basisverzekering geldt een acceptatieplicht voor zorgverzekeraars dus mogen er geen medische vragen worden gesteld. Punt 5, uitstekende service zegt ook niet zoveel. Zou het hier gaan om hoe snel je declaratie vergoed krijgt of hoe goed de dienstverlening is bij zorgbemiddeling? Ik weet het niet maar het maakt nogal uit.

Wat verder opvalt is dat in de vergelijking van Independer niet de zorgverzekeraar (Ditzo) met hun eigen keurmerk als eerste staat vermeld in der vergelijking op prijs en kwaliteit.  Als je ergens achter staat met een eigen keurmerk dan plaats je die toch op plaats 1 en niet op plaats 5?

Zorgkiezer

Bij Zorgkiezer wordt de kwaliteit van de polissen vermeld op een 100 puntenschaal. Zorgkiezer neemt in de vergelijking de volgende punten mee:

 • Prijs
 • Dekking
 • Klantoordeel
 • Vrije zorgkeuze
 • Wachttijd
 • Acceptatie

Ook hier zien we dat de punten “wachttijd” en “acceptatie” niet van toepassing zijn op de basisverzekering en dat klantoordeel ook weer tot de criteria behoort.

Achtergrondinformatie

De Consumtenbond en Independer kopen de informatie over de inhoud van de zorgverzekeringen en premies in bij de firma Zorgweb uit Zwolle. Zorgweb verzamelt, koppelt en verrijkt zorgdata en deze aan onder andere vergelijkingssites, overheden, verzekeraars, intermediairs en zorgaanbieders.

 

Proef op de som

Wanneer ik op alle drie de sites zoek naar alleen een basisverzekering zonder verder voorkeuren aan te geven zoals vrije artsenkeuze dan komen de volgende resultaten eruit:

Beste prijs kwaliteit

Zorgverzekering

kwaliteit

Maandpremie

De Consumentenbond

Zekur polis

Best passend

€ 98,50

Independer

Zilveren Kruis Ziezo Basis

Positie 1 van 58

€ 105,95

Zorgkiezer

Zilveren Kruis Ziezo Selectief

100 van 100

€ 101,95

 

Wat valt op?

 • Er komen dus drie verschillende antwoorden uit. De Zekur polis kan niet worden afgesloten via Independer en Zorgkiezer. De Zekurpolis wordt overigens wel in de vergelijking van Independer en Zorgkiezer meegenomen en staat bij Zorgkiezer op plaats 24 en bij Independer op plaats 25.
 • De Consumentenbond en Independer kopen de data over de inhoud en de premies in bij Zorgweb. De Zekur polis komt er als beste uit bij De Consumentenbond met Ziezo Selectief als tweede. Bij Independer staat de Ziezo Basis polis eerste. Dit is opvallend verschil tussen de Consumentbond en Independer. Op basis van dezelfde data van Zorgweb had ik dezelfde Ziezo polis als tweede verwacht bij de Consumentenbond en als eerste bij Independer.
 • Volgens Zorgkiezer.nl is de Ziezo Selectief polis de beste keuze op basis van prijs en kwaliteit. 100 punten uit 100 punten. Deze polis staat bij Independer op plaats 30 van de 58!  Bij Independer is dit de Ziezo Basis polis de beste op prijs en kwaliteit. Bij Zorgkiezer staat deze polis op nummer 3. Dat vraagt een nadere toelichting.

De Ziezo Selectief polis  vergoed 100% bij een beperkt aantal ziekenhuizen en alle andere zorgverleners met een contract. De Ziezo Basis polis  vergoed 100% bij alle ziekenhuizen en alle zorgverleners met een contract.

Het verschil van de beperking in de ziekenhuizen geldt alleen bij niet-spoedeisende zorg.

Dit is toch wel een belangrijk verschil. Want wanneer je kiest voor de Ziezo selectief polis moet je dus wel zelf goed opletten dat je naar het juiste ziekenhuis gaat wanneer je niet- spoedeisende zorg nodig hebt. Dit geldt overigens ook voor de Zekur polis.

Wanneer ik in mijn omgeving kijk zou dit een prima polis zijn wanneer:

 • mensen goed zelfstandig op internet de weg weten te vinden en
 • herkennen dat wanneer de huisarts ze door verwijst naar een ziekenhuis ze even na moeten gaan of dit ziekenhuis wel gecontracteerd is als het om niet-spoedeisende zorg gaat.

 

Conclusie

Puntsgewijs de belangrijkste opmerkingen bij de drie vergelijkingssites:

 1. Het verdienmodel is bij alle drie hetzelfde.
 2. Bij alle drie worden niet alle zorgverzekeringen meegenomen in de vergelijking die er zijn. Of er is geen samenwerking met een zorgverzekeraar of het aanbod is specifiek voor een doelgroep.
 3. De Consumentenbond en Independer kopen de informatie over de inhoud en de premies in bij Zorgweb. Toch is de nummer twee bij de Consumentenbond niet gelijk aan de nummer één bij Independer.
 4. Op de site van de Consumentenbond staat een hele duidelijke waarschuwing in het rood
  dat bij de Zekurpolis en de Ziezo Selectief polis kosten volledig worden vergoed bij een beperkt aantal ziekenhuizen. Bij Independer en Zorgkiezer staat deze waarschuwing er ook, maar deze valt naar mijn mening minder op.
 5. Bij alle drie wordt de mate van klanttevredendheid meegenomen in de weging bij prijs/kwaliteit. Maar het is mij niet duidelijk waar de klanten dan over tevreden zijn. Is het de website of is het advies over kwaliteit van zorg? Dat maakt nogal een verschil.

De vergelijkers geven geen eenduidige uitkomst over de beste basisverzekering voor mij omdat er op basis van alleen een vergelijking van de basisverzekering al drie verschillende uitkomsten zijn. De vergelijkingssites geven wel gemak. Ze werken alle drie eenvoudig. De presentatie van de resultaten is overzichtelijk.

 

Afsluitend

Zorgverzekeringen vergelijken is een vak. De vergelijkingssites zijn zeker nuttig maar je moet dus altijd zelf ook nog blijven opletten. Een gezonde jongen of meid adviseren, die niets mankeert is niet het moeilijkste.

Maar wat te denken van alle mensen die:

 • al zorg gebruiken,
 • moeite hebben met de Nederlandse taal,
 • een lage computervaardigheid hebben,
 • zorgverzekeringen gewoon echt niet begrijpen (ja, die kom ik ook vaak tegen),
 • Niet dubbelchecken of het ziekenhuis waar de huisarts ze naar doorverwijst wel gecontracteerd is.
 • Geneesmiddelen gebruiken en na de overstap naar een andere zorgverzekeraar er achter komen dat de nieuwe zorgverzekeraar een ander geneesmiddel vergoedt en niet het oude vertrouwde middel.

Het gaat dan toch vaak om vergoedingen en regelingen in de diepte en ook om de dubbelcheck of jouw apotheker, audicien, geneesmiddel etc. is gecontracteerd of niet.

Blijf verder dus goed opletten of jouw assurantie-adviseur, vereniging, bond, werkgever een collectieve aanbieding voor je heeft die mogelijk interessanter is dan het aanbod van de vergelijkers.

Ik wens iedereen veel succes in zijn of haar zoektocht naar de juiste zorgverzekering voor volgend jaar. Maak gerust gebruik van de vergelijkers maar haal bij twijfel niet in. Ga bellen, mailen, chatten met zorgverzekeraars, de vergelijkers, je assurantie-adviseur, werkgever, oor meer informatie en maak een bewuste keuze om wel of niet over te stappen.

 

John Beier

Betrokken trainer en schrijver over zorgverzekeringen

 

Geraadpleegde websites:

 1. Consumentenbond.nl
 2. Independer.nl
 3. Zorgkiezer.nl
 4. Zorgweb.nl